javanan-e-emrooz.com
تهدید مقابله به مثل با اتحادیه اروپا توسط سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
صفحه خبری جوانان امروز – پس از خبر قرارگرفتن بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو شهروند ایرانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» وزارت امور خارجه ج اسلامی ، تصمیم این اتحادیه را تصمیمی…