javanan-e-emrooz.com
تشدید قوانین علیه خرابکاری در فرانسه توسط مخالفین و معترضین
صفحه خبری جوانان امروز – در پی گذشت هفته ها از اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه که موجب تخریب و آتش گرفتن مراکز عمومی و حتی مغازه ها و ..شده است دولت فرانسه قصد دارد برای اینگونه تجمعات بدون مج…