javanan-e-emrooz.com
انعکاس پخش سرود شاهنشاهی در پایان مراسم تکواندو در تایوان
آیا این کار عمدی بوده؟و یا یک هشدار به ج اسلامی صفحه ورزش – جوانان امروز – بنا به گزارشات رسیده پس از پایان چهارمین روز از مسابقات قهرمانی تکواندو درست زمانیکه پس از دریافت جوا…