javanan-e-emrooz.com
تحریم ها ئی که فعالیت بزرگترین مجتمع تجاری در تهران با اخلال روبروخواهد کرد
صفحه خبری جوانان امروز- طبق گزارشات،همزمان با افتتاح بزرگترین مجتمع تجاری در تهران که » بازار بزرگ ایران» نام دارد و ساز تحریم ها از طرف امریکا فعالیت این مجتمع با تاخیر فاحشی رویرو ش…