javanan-e-emrooz.com
مرگ صاحبان اولین بوسه سینمای ایران – ویدا قهرمانی هم درگذشت
صفحه سینمای ایران – مرگ ویدا قهرمانی درست چند روز پس از درگذشت ناصر ملک مطیعی ، شاید یک حادثه غیر قابل باور باشد – کمتر از یک هفته گذشته بود که مردم در سوگ ناصر ملک مطیعی پیشکسوت سینما…