javanan-e-emrooz.com
به یاد مریم میرزاخانی زنی که توانست تابوی حجاب را در رسانه های ایران بشکند
مریم میرزاخانی نابغه ایرانی درگذشت نوشته : خاطره نورشید نویسنده ، فعال سیاسی و سردبیر گروه رسانه ای جوانان امروز سه روز از روی این خبر گذشته و من هنوز سعی دارم که بتوانم در مورد این زن جوان مقاله …