javanan-e-emrooz.com
ارتش سوریه توانست شهر تاریخی پالمیرا را بکلی از داعش باز پس گیرد
پیام ارتش سوریه : پالمیرا را دوباره خواهیم ساخت و تمامی جراحات وارده به این شهر را ترمیم خواهیم نمود شهر تاریخی پالمیرا آزاد شد بخش خبری جوانان امروز – بنا به گزارش های رسیده ارتش دولت سوریه توان…