javanan-e-emrooz.com
رضا ضراب و زن مطرب ترکیه ای اش متهم به تخریب یک بنای آثار تاریخی در ترکیه شدند
تنظیم و ترجمه خبر : خاطره نورشید این فقط یک نمونه کوچک از بریز و بپاش های جناب ضراب در ترکیه است که بنائی تاریخی را به عنوان هدیه به یک مطرب ترکیه ای خریده و کلی هم برای بازسازی بنا هزینه کرده و ح…