javanan-e-emrooz.com
دغدغه پرنس ویلیام از بی خوابی احتمالی در شب کریستمس
نوشته : خاطره نورشید پرنس ویلیام در مصاحبه ای در کنزینگتون پالاس به خبرنگاری از اینکه اگر شب کریستمس بتوانند استراحت کنند خیلی خوش شانس هستند می گوید و در دنباله می افزاید : دلیل می تواند این باشد…