javanan-e-emrooz.com
کریسمس در دانمارک
سهیلا زرندی – دانمارک از همان ابتدای ماه دسامبر ،شور و شوق کریسمس و سال نو میلادی در گوشه گوشه شهر به چشم می زند.قریب به اتفاق خیابانهای شهر،چراغانی شده و از اکثر بالکن های منازل،تزیی…