javanan-e-emrooz.com
ارسال پهباد های امریکا به عراق برای سرکوب شورشیان داعش
نیروهای داعش ، شهر تکریک زادگاه صدام حسین را به تصرف خود در آوردند . شبه نظامیان سنی داعش با حمله به موصل، دومین شهر بزرگ عراق، و تصرف بخش های بزرگی از آن در اواخر روز سه شنبه، به سمت تکریک، زادگاه…