javanan-e-emrooz.com
خاطرات شهناز تهرانی از دیروز تا امروز -آنچه بر ما گذشت پس از انقلاب
شهناز تهرانی : انقلاب و آنچه بر ما هنرمندان گذشت قسمت ششم انقلاب لطمه ای بزرگ به روح و روان من و تمامی هنرمندان که با عشق درراه فرهنگ ایران زمین هر روز تلاشی خستگی ناپذیر می نمودند را ز…