javanan-e-emrooz.com
یاسمین فهیمی ـ دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان شد
تنظیم گزارش : نورشید کنگره حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در نشست خود در برلین، در 26 ژانویه 2014 (ششم بهمن 1392) بانو یاسمین فهیمی را به دبیر کلی این حزب ـ حزب 151 ساله این کشور که بارها حکومت…