javanan-e-emrooz.com
شش به علاوه آخوند در ژنو ، فرانسه به دنبال چه می باشد؟
نویسنده : فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی – فرانسه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ اگر فرانسوی ها در ژنو، ظاهراً سر سختی نشان دادند و بر کرسی آمریکا، شیطان بزرگ! تکیه زدند، این بدان معنی نیست که توافقا…