javanan-e-emrooz.com
عید قربان وقتل عام صدها هزار حیوان برای «تکامل روحی ونفس» ؟
تصورش را بکنید این مرد عرب به چه می اندیشد؟ به چه نظاره می کند؟ عید قربان ( حمام خون) اینروزها وقتی از کوچه و پس کوچه ها می گذری، می بینی که تمامی قصاب ها دارند چاقو هایشان را تیز می کنند تا به گفت…