javanan-e-emrooz.com
افشین اسانلو به طرز مرموزی در زندان جان باخت
مدیرکل زندان های استان های تهران فوت افشین اسانلو، فعال کارگری در زندان رجایی را تأکید کرد. پیش از آن سایت «فعالین حقوق بشر و دمکراسی» از مرگ این زندانی سیاسی خبر داده بود. بنا برا…