javanan-e-emrooz.com
فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است
فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است مقامات فرانسه اعلام کرده اند که در حال آزمایش بر روی نمونه هایی هستند که خبرنگاران روزنامه «لوموند» از داخل سوریه آورد…