javanan-e-emrooz.com
دایی، گزینه نهایی پرسپولیس ؟
گزارشگر «جوانان امروز» از تهران : ف – دوراندیش رویانیان از گزینه سوم رونمایی کرد دایی، گزینه نهایی پرسپولیس به گزارش خبرگزاری ها : دنیای فوتبال هم مانند زندگی، فرازونشیب‌های زیادی…