jaumepubill.wordpress.com
La felicitat del “pendejo”
Llegia avui un article de Jordi Galceran que parlava de la felicitat que mostrava Messi en aquesta foto. Un article molt bo, ple d’ironia i bon humor. La lectura contrastava amb el que llegia -una …