jatrangselskatt.se
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har drivit frågan omträngselavgifter i Göteborg i över 30 år i. Bland annat har vi motionerat om det i Kommunfullmäktige vid flertal tillfällen, haft med frågan i valrörelser och pro…