jatrangselskatt.se
Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater vill ta ansvar för att det finns jobb för alla i framtidens Göteborg. Vi vill att vårt näringsliv ska kunna fortsätta att växa och att framtidens näringar ska utvecklas här. En …