jatrangselskatt.se
Partierna skriver
Vi bad samtliga partier i Göteborg som är för trängselskatt Västsvenska paketet att skriva var sin text om varför de ställer sig bakom denna lösning. Här finns alla texter samlade. Alliansen Miljöp…