jatrangselskatt.se
Frågor & Svar — Miljö och hälsa
Hur påverkas vår hälsa och miljö av trängselskatten (TS), Västlänken (VL) och Västsvenska Paketet (VSP)? Paketet kan komma att påverka både den globala och lokala miljön samt folkhälsan positivt ge…