jatrangselskatt.se
Frågor & Svar — Västsvenska paketet
Vad är Västsvenska paketet? Förutom Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Götaälvbro ingår bland annat en ny knutpunkt i Gamlestaden. Nya busskörfält Förlängda perronger Pendelparkeringar för bil…