jatrangselskatt.se
Frågor & Svar — Västlänken
Vad är Västlänken? Västlänken är en tvåspårig tågtunnel under Göteborg med stationer vid Korsvägen, Haga och Centralstationen. Vid Centralstationen kommer det finnas totalt fyra spår medan de två a…