jatrangselskatt.se
Frågor & Svar — Marieholmstunneln
Vad är Marieholmstunneln? Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under Göta älv i Göteborg i anslutning till Partihallsförbindelsen. Tunneln kommer att ligga norr om Tingstadstunneln och beräk…