jatrangselskatt.se
Frågor & Svar
Här samlar vi de vanligaste frågorna kring Västsvenska paketet och dess ingående delar. Vi kommer utöka med fler frågor och svar efterhand. Västsvenska paketet Trängselskatt Västlänken Marieholmstu…