jatrangselskatt.se
Feministiskt Initiativ
Trängselskatten i Göteborg är en fråga både om demokrati och klimat. Göteborg behöver en utvecklad kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Samtidigt måste vi minska koldioxidutsläppen. Feminis…