jatrangselskatt.se
Kompromissen om Västlänken
Vi som följer Västlänkdebatten kan konstatera att den senaste tiden har fokus flyttats från att ”stoppa” till att ”kompromissa” om Västlänken. Det började egentligen redan i maj, när Demokraternas …