jatrangselskatt.se
Faktakollen 15: Wannholt och Munck i GP
”Västlänken skapar trafikled över Heden” lyder den spektakulära rubriken på GP:s debattsida. Det handlar naturligtvis om Martin Wannholt och Henrik Munck från Demokraterna som fortsätter hålla Väst…