jatrangselskatt.se
Faktakollen 11: Sten Jonsson i Borås Tidning/GP
Den senare tiden har det pågått en replikväxling både på Borås Tidnings insändarsidor och i GP:s Fria ord, initierad av Sten Jonsson. Även om ordväxlingen är av begränsat intresse, så kan den vara …