jatrangselskatt.se
Högre kapacitet och turtähet med Västlänken
Den senaste veckan har det florerat ett ”pressmeddelande” om att turtätheten i järnvägssystemet inte kommer öka efter att Västlänken är byggd. Det är en slutsats man endast kan komma fr…