jatrangselskatt.se
Vad är sant om Västlänken? Här är tio svar!
På några av de forum som drivs av motståndare till trängselskatt och/eller Västlänken har diverse listor på ”fakta” börjat dyka upp. Problemet är att dessa fakta stämmer dåligt överens …