jatrangselskatt.se
Vad får ett nej kosta
Vad händer egentligen om det blir ett nej i folkomröstningen? Vi har hört många versioner vid det här laget, alla tycks ha sig egen tolkning av vad ett nej betyder. Vi hör också en del politiker st…