jatrangselskatt.se
Samordnare: Gabriel Lindh
Hej! Jag heter Gabriel Lindh och jobbar från och med 1 augusti heltid med nätverket JA till trängselskatt och för ett JA i folkomröstningen 14 september! Min anställning bekostas av Västsvenska Han…