jatrangselskatt.se
Västsvenska Handelskammaren stöttar nätverket JA till trängselskatt i Göteborg!
Västsvenska Handelskammaren går som organisation in och stöttar öppet JA till trängselskatt i Göteborg. Man kommer inte att stödja oss ekonomiskt utan med konkreta insatser, så som en digital kamp…