jatrangselskatt.se
Bilism i städer – effekter på samhällsekonomin och folkhälsan
Det är lätt att fastna i detaljer om trängselskatten och tycka att skatten är orättvis eller fel. Samtidigt så glömmer vi det viktigaste: Skatterna/kostnaderna för att äga och köra bil täcker långt…