jatrangselskatt.se
Göteborg förtjänar en bra kollektivtrafik
Den senaste debattartiken från Vägvalet ”Säg nej till trängselskatten – få bort Västlänken” är den första riktigt öppet kollektivtrafiknegativa artikeln från dem. Våra subventioner av k…