jatrangselskatt.se
Seminariet bekräftade Västlänken som rätt val
Förra veckan hölls ett seminarium kring Västlänken och alternativa förslag som fått viss uppmärksamhet i media. Seminariet lockade betydligt fler än arrangörerna tänkt sig, trots byte till en störr…