jatrangselskatt.se
Därför är Gårdalänken inte ett alternativ
Årets mode tycks ha varit att lansera egna amatörförslag som alternativ till Västlänken. Är det inte ytterligare en variant av Förstärkningsalternativet eller en vändplats för järnväg mitt i centru…