jatrangselskatt.se
Trängselskattens effekter, september 2013
I slutet av varje månad publicerar Trafikverket en sammanfattning kring trängselskattens effekter. Varje publicering innehåller statistik över antalet bilpassager i olika urval och kollektivtrafike…