jatrangselskatt.se
Rösta blankt kan bli ett tredje alternativ
Inför folkomröstningen om trängselskatt vill valnämnden att Rösta blankt kan bli ett tredje alternativ, GP 16/10. Ett ”tredje alternativ” på det sätt att blankröster räknas är i grunden…