jatrangselskatt.se
Trafikminskning och trafikökning
Onsdagen 18 september bjöd på en mängd positiva nyheter. Först och främst släpptes ny statistik från Trafikverket gällande trängselskattens inverkan på rörelsemönster. Först och främst kan vi konst…