jasna19blog.wordpress.com
ADDIKO: KONVERZIJA U POKUŠAJU
Epizoda 1 U naznačeno vreme, eto nas na licu mesta, sa papirima dobijenim iz banke onomad i sa primedbama na ponuđeni tipski ugovor o konverziji iz CHF u EUR, u pisanoj formi, u dva primerka…