jasna19blog.wordpress.com
Altruizma bez.
Kada Ĩovek na nešto, na neku pojavu, na neka dešavanja nema uticaja, pitanje da li su mu ovakve informacije uopšte potrebne? Ali ja, kao gnoseološki nastrojena persona, je li, odgledah ovu p…