jaslonet.pl
Duży postęp robót na moście w Dobrucowej - Jaslonet.pl
Trwają prace związane z budową mostu w Dobrucowej w ciągu drogi powiatowej Szebnie-Tarnowiec-Jedlicz