jarwadi.me
Pelari Pemula, Bercengkrama dengan Cadence dan Stride Length
Catatan: Saya tahu tulisan blog ini meskipun amat panjang namun banyak kurang di sana sini, belum sebaik yang saya inginkan. Akan tetapi daripada kelamaan ngendon sebagai draft, saya memilih…