jarwadi.me
Kepada Sang Saka Merah Putih “Hormat Grak”
Berarti, saya tidak khidmat berupacara ya, malah iseng ambil gambar kiri kanan :D