jarle.petterson.media
Visuelt | jarle.petterson.media – tysnes
Jeg har bedrevet grafisk form og illustrasjon innen en lang rekke områder gjennom årene, men det meste frem til midten av 1990-tallet, og dermed å anse tapt. På denne siden vil jeg likevel prøve å samle noen eksempler innen illustrasjon og design av forskjellig slag, og begynner med: Magasindesign Vektorgrafikk Maleri Nyhetsgrafikk og -montasjer Video …