jarle.petterson.media
Om | jarle.petterson.media – tysnes
Som allround frilanser innen journalistikk, oversettelser, Internett, grafisk form, reklame, informasjon, PR og audiovisuelle tjenester er det vanskelig å komme på fagdisipliner innen kommunikasjonsfaget jeg anser jomfruelig mark. Så har jeg også et lidenskapelig og livslangt forhold til de respektive fagene. Da jeg var med i min aller første skoleavis-redaksjon på midten av 1970-tallet ble …